Förenings info

 

Degerfors Trädgårdsföreningens historik 1939 - 2015

År 1939. Föreningen hette från början Degerfors och Strömtorps fruktodlarförening

och de första stadgarna är från år 1939.

Det första årsmötesprotokollet är från den 15 mars 1941 och det hölls i Agens skola.

Medlemsantalet var 150 stycken 31 december 1940.

Föreningen förmedlade beskärning, nyplantering och besprutning av fruktträd.

Besprutning erbjöds vid tre tillfällen under året.

Föreningen anslöts till Örebro Läns fruktodlarförbund år 1942 och gick ur år 1944.

 

År 1945 köpte man in två ryggsprutor.

En intressant sak var den indelning som gjordes för besprutningarna ”Blockerna” bestod av:

No 1. Djursholm och Skuldåkra. No 2. Kanada och Ramshöjden No 3. Bruksområdet och Strömsnäskron

No 4. Bossåsen och Agtorpet. No 5. Jannelund. No 6 Vesselfallet.

Strömtorp skulle få bilda en egen förening.

Vintrarna 42/43, 43/44, 44/45 hade varit mycket stänga med

mycket frostskador på fruktträden önskemål fanns om utbildning.

 

År 1945 var tydligen ett turbulent år.

Diskussioner fördes om nyttan med föreningen och detta medförde att verksamheten upphörde.

 

År 1945 och år 1947 upphörde föreningens verksamhet för att i

början av år 1948 starta upp igen med hjälp av Örebro Läns hushållningssällskap.

Intresse fanns och Degerfors fruktodlarförening bildades.

Föreningen förmedlade beskärning och besprutning av fruktträd.

Man beslutade om en inträdesavgift på 2kr samt årsavgift på 1 kr.

 

År 1948 vid årsmötet hade man ett första föredrag om

”Omfördelning av fruktträd” därefter hade man i samband med årsmötet några föredrag.

 

År 1951 Under året inköptes motorspruta för besprutning.

Föreningen var med i Örebro Läns Fruktodlar Förbund.

 

År 1955 vid årsmötet anordnades ett lotteri för att locka medlemmar till årsmötet.

Vinsterna var 5 fruktträd och 5 prydnadsbuskar.

 

År 1956 vid årsmötet ändrades föreningens namn till Degerfors Trädgårdsförening

och räkenskapsåret ändrades och därmed hölls ett andra årsmöte under år 1956

där man för första gången erbjöd kaffe.

 

År 1960 kostade en besprutning av fruktträd 1 krona.

Vid föredraget av Trädgårdsmästare Helmer Thöre framhöll han att trakten ej

är lämpig för fruktodling, satsa på prydnadsodlingar.

Trädgårdsmästare Helmer Thöre var den som under många år hade hand om beskärning

och besprutning av fruktträd och prydnadsbuskar (hade hjälp).

 

År 1964 anordnades den första studie- och nöjesredan med buss.

45 deltagare som bl.a besökte Stenborgs Plantskola och Rottneros.

 

År 1965 under året förmedlade föreningen 8 st äpplen, 9 st päron, 7 st plommonträd

samt 149 st rosor, 54 st prydnadsbuskar och 205 st olika sorters perenner.

Under året har föreningen anordnat en studiekurs i Trädgårdsskötsel med 14 deltagare.

Även detta år gjordes en resa till Norrköpingsområdet. Antalet resenärer var 135 st.

 

År 1966 under året beskärdes 1905 träd varav 1090 äpplen, 226 päron, 319 körsbär, 270 plommon.

Inträdesavgiften var 2 kr och årsavgiften 3 kr för 1967.

Styrelsen förhandlade om rabatt på eldningsolja och fick rabatten 16 kr

vid ett pris på 183 kr per kubikmeter av Esso.

 

År 1967 under året anordnades en trädgårdsresa till Göteborg där både offentliga

och privata trädgårdar besågs.

Vid årsmötet visades en film över Hasselfors-Bolagets myrar ”Mull blir mylla”.
Beskärning och besprutning av fruktträd förmedlas av föreningen som vanligt.

Till vinterbesprutning åtgick 1965 liter och till sommarbesprutningen 2047 liter besprutningsvätska. 

Styrelsen har förmedlat inköp av växter till medlemmarna.

En kurs i Trädgårdsskötsel startades av ABF, 5 medlemmar deltog.

Årets trädgårdsresa gick till Stockholm.

Trädgårdsmästare Helmer Thöre hade varit i föreningens tjänst i 17 år och tackades.

 

År 1969 utträdde föreningen i Örebro Läns Trädgårdsförbund.

Vid mötet pratade trädgårdsassistent Erik Samuelsson från Karlstad om trädgårdens olika växtfloror.

Beskärning, besprutning och förmedling av växter har skett under året.

Trädgårdsresan gick till Eringsboda-Kivik, 45 medlemmar deltog.

En film från resan visades på årsmötet.

 

År 1971 fanns möjlighet att söka medlemskap i Förbundet Svensk Trädgård

för medlemmarna genom föreningen tre cirklar om beskärning och trädgårdsskötsel

har hållits med 21 deltagare i vuxenskolans regi.

30 medlemmar gjorde en resa till Blomsterdagarna i Holland i Karlskoga Resebyrås regi. 

På årsmötet visades en film från Hollandsresan.

 

År 1972 kostade eldningsoljan 180 kr för 1 kubikmeter.

Resan detta år gick till Norge i Karlskogas Resebyrås regi.

Årsavgiften höjdes från 3 kr till 5 kr.

På årsmötet visades en film från Norgeresan och karnevalståget i Degerfors.

 

År 1973 under året så åkte man till Rhendalen i Tyskland och 48 medlemmar åkte med.

Kontakt etablerades med Karlskoga Trädgårdsförening som inbjudits till årsmötet.

Som vanligt visades en film från resan Rhendalen i Tyskland samt från några trädgårdar i Degerfors.

Inköp med rabatt kunde göras i Perssons plantskola i Hyttfallet.

 

År 1974 under året framförde föreningen en önskan om koloni lotter för medlemmar som bor i hyreshus.

Kommunen svar var att de inte fanns något lämpligt område som kommun förfogade över.

Antal beskärda fruktträd detta år var 1730 st.

Resan gick i år till Nordkap, 45 medlemmar deltog.

Filmen från resan visades på årsmötet.

 

År 1975 åkte man till Tyrolen med resebyrån i 13 dagar med 48 deltagare.

Några medlemmar följde med Karlskoga Trädgårdsförening till England.

 

År 1976 förmedlade man bl.a. 250 säckar torvmull.

Trädgårdskurs med 12 deltagare på ABF.

Resan detta år gick till Bodensjön i Österrike besöktes bl.a. Marinau som var höjdpunkten.

Filmen från Bodensjön visades på årsmötet men även från några trädgårdar i Degerfors.

Trädgårdsmästare Helmer Thöre, beskärning och Bengt Ek, besprutning slutar efter

många år verksamhet i föreningen.

 

År 1977 Evald Persson och son skötte beskärningen nu.

Nya sprutor har inköpts under året som medlemmarna kan låna.

Resan gick i år till Norge under 7 dagar.

Filmen från Norge visades på årsmötet.

 

År 1978 förmedlades 380 säckar torvmull, 143 säckar kalk och 8 st gödning.

Detta år åkte man till Svarta havet i Rumänien under 15 dagar

och det var verkligen en upplevelse för resenärerna.

Detta år höjdes medlemsavgiften från 5 kr till 10 kr.

Försäljningen av varor kommer att upphöra då det blev för tungt för styrelsen att administrera.

På årsmötet talade Lars-Erik Samuelsson till bilder från trädgård och natur.

Filmen från resan till Svarta havet i Rumänien visades.

 

År 1979 var kolonilottsfrågan aktuell igen, föreningen får vänta tills stadsplanen för Degernäs är klar.

Sprutorna kommer att lånas ut till medlemmarna i fortsättningen,

Köpingens trädgårdsmästare Praméus svarade på frågor från medlemmarna.

Ingen resa detta år.

 

År 1980. Ett koloniområde skall upplåtas av kommun på högersida av vägen till

SMUs sommarhem i kvarntorp.

Beskärning av 2500 träd och buskar detta år.

En film från Nordkap visades

 

År 1982 gjordes en rundvandring i Parkskolans ombyggda lokaler i samband med årsmötet.

Torvströ kostade 42 kr förpackningen.

 

År 1983 var Lars-Erik Samuelsson på årsmötet och visade en film och kåserade om

hur en trädgård inte skall se ut och hur den kan utvecklas.

 

År 1985 Medlemsantalet minskade något (10 st).

På årsmötet pratade fd  trädgårdsmästare Valter Torserud, Kristinehamn

om resor och trädgårdar från skilda håll.

 

År 1986 förmedlades ca 700 perenna växter.

Trädgårdsföreningen i väns orten Oedheim tog kontakt med föreningen.

Årsavgiften ändrades inträdesavgiften slopades och årsavgiften fastställdes till 20 kr per år.

På årsmötet pratade Mattias Påhlman från Örebro Miljövårdsgrupp om giftfri odling och

bekämpning av skadeinsekter, Medlemmarna fick tips om samodling och giftfria bekämpningsmedel.

 

År 1987 gjordes en resa till Zetas i Stockholm.

Gunde Hermansson visade film på årsmötet över olika växter och deras växtsätt

 

År 1988 årets resa gick till Gränna och Visingsö.

Detta år avgick trädgårdsmästare Evald Persson.

På årsmötet visade Sixten Karlsson, Hallsberg en film

och pratade om ovanliga perenner.

 

År 1989 var frågan om medlemskap i Riksförbundet Svenska Trädgård uppe

och en omröstning utfördes som ledde till inget medlemskap.

Föreningen fick drygt 80 nya medlemmar detta år.

Under året förmedlades 876 st perenna växter.

Årets resa gick till Åsbro Trädgårdscenter och en privat trädgård.

Leif Rapp och Jonny Karlsson pratade och visade film från trädgårdar på årsmötet.

 

År 1990 under detta år hölls en växtmarknad på torget i maj.

Förmedlat beskärning, hönsgödsel, torv, olja och pannservice.

Resan detta år gick till Vänersborg och Trollhättan.

Lilian Lundvall informerade om sällskapet Trädgårdsamatörerna och berättade om

deras verksamhet och att det finns en lokal krets i Närke.

Rolf Wiking, Pålsboda höll föredrag och visade bilder från Nenne Israelssons prisbelönta trädgård.

 

År 1991 Årets resa gick till Tivedstorp och besök i privata trädgårdar.

Degerfors Trädgårdsförening erhöll Miljöpriset 1991 för samarbete vid försäljning av kompostbehållare.

Årsavgiften höjdes till 30 kr.

 

År 1992 växtförsäljning upphörde och föreningen satsade på växtmarknader på torget.

Årets resa gick till Pålsboda och Vadstena.

Lars-Erik Lood höll föredrag och visade bilder om de fyra årstiderna.

 

År 1993 förmedlad beskärning, torvbalar och hönsgödsel.

En vår och en sommarresa har gjort till privata trädgårdar.

Denice Andersson pratade om rosor och visade bilder.

 

År 1994 7 medlemmar gick kurs om kompostering och skulle fungera

som kontaktpersoner angående kompostering.

Vårresa gick till Danmark och höstresan till Östkusten.

Dator ska anskaffas.

Per Brunström visade bilder och pratade om olika trädgårdar.

 

År 1995 föreningen erhöll ett arv detta år från Eskil Karlsson.

Dator köptes in.

Vårresa gick till Danmark och höstresa till Eskilstuna trakten där bland annat

Eriksbo plantskola besöktes.

Melker Lundqvist. Selaön höll föredrag med dina växtbilder.

 

År 1996 57 nya medlemmar.

Vårresan till Göteborg Botaniska Trädgård och privata trädgårdar gjordes.

Växtmarknad i maj. Temadag på Berget.

På årsmötet höll Anna Berggren, Pershyttan  föredrag om ekologisk grönsaksodling.

 

År 1997 resa till Danmark med besök på handelsträdgårdar och privata trädgårdar.

Växtmarknad i maj. Temadag Berget,

Höstresan gick till Selahalvön med besökt privata trädgårdar samt Löta handelsträdgård (rosor).

Lars-Erik Samuelsson höll föredrag om växter från mormors och farmors tid.

 

År 1998 beskärning, försäljning och förmedling av olja.

Vårresa gick detta år till Norge.

Där besöktes handelsträdgårdar och privata trädgårdar.

Växtmarknad i maj och på Berget under hösten.

Årsavgift höjdes till 40 kr.

Per Burger, köping höll ett föredrag om gamla fina växter.

140 personer besökte årsmöte.

 

År 1999 växtmarknaden 10 år. Föreningen firade 60 års jubileum i Folkets Hus detta år.

Vårresan gick till Skåne och Danmark med besök på handelsträdgårdar och privata trädgårdar.

Växtmarknad vår och höst. På årsmöte pratade Denise Anderson om rosor och visade bilder.

 

År 2000 föreningen förmedlar beskärning, torv mm och olja.

Vårresa till Danmark Växtmarknad i maj på torget och  under hösten på Berget.

På årsmötet höll Kirsten Lindqvist ett föredrag om rhododendron.

 

År 2001 vårmöte med föreläsaren Leif Rapp.

Vårresa till Skåne med besök i handelsträdgård och privata trädgårdar.

Både växtmarknad vår och höst på torget.

Hanu Sarenström visade bilder och berättade från sin trädgård, 120 personer vad där.

Försäljning av lökar under mötet.

 

År 2002 vårmöte med försäljning av Marco Åkersson, Lindesberg.

Vårresa gick till Marks kommun med besök i handelsträdgårdar och privata trädgårdar.

Växtmarknad vår och höst på torget.

Årsavgiften höjdes till 50 kr.

På årsmötet höll Finn Eldh ett föredrag om klematis och visade bilder.

 

År 2003. Vårmöte  den 8 mars med föreläsaren Inger och Sven Frändås från Ulricehamn.

Temat "Våren i Trädgården"  Kaffeavgift 20 kr. Vårresa till Västergötland och Småland.

Vi besökte platser Varnhem, Tidaholm och Fagerhult mm.

Vår växtmarknad den 7 juni och höst den 23 augusti.

Samåkning till plantmarknaden i Lindesberg den 24 maj.

Buss resa till Nordiska Trädgårdar den 29/3

Höstmöte med Conny Assarsson som föreläsare tema anläggning av torvpartier.

Årsmöte den 8 November höll Herman Krupke föredrag av pioner.

 

År 2004 föreningen förmedlat beskärning i 157 trädgårdar under året

och försäljning av torv 35 balar, 58 hönsgödsel.

På vårmöte pratade Leif Adolfsson om ”Mina år som trädgårdsamatör”.

Vårresan gick till Göteborgsregion. Växtmarknad i Juni.

På hösten pratade Gert Larsson om ”Min trädgård på Barkarö”

Rolands plantskola besöktes på hösten.

På årsmötet pratade och visades bilder av Jonny och Pia Karlsson från sin trädgård.

 

År 2005 Leif Johansson, Finnerödla pratade på vårmötet om ”sin trädgård” och visade bilder.

Växtmarknaden i maj. Trädgårdsresa till Södermanland och Stockholmstrakten.

Trädgårdsbesök under sommaren och på hösten Rolands plantskola.

På höstmötet pratade Ola Wange, Sala.

 

År 2006 på vårmöte föreläste Ingela Jagne, Göteborg om förökning och växtskydd.

Trådgårdsresan gick i år till Nyköping och Linköpingstrakten.

Växtmarknad juni.

Trädgårdsbesök under sommaren och Rolands plantskola på hösten. 

Höstmöte med Håkan Stenström, Sköldinge som berättade om sin trädgård.

På årsmöte berättade Lars-Erik Samuelsson om ”Trädgårdens lust och nytta” med bilder.

 

År 2007 vårmöte var med Gunnel Karlsson, Gröna Rum med temat ”Min trädgård”.

Trädgårdsresa till Randers i Danmark. Växtmarknad i maj.

Trädgårdsbesök och Rolands plantskola på hösten.

Höstresan företogs till Varnhem och Skara trakten.

På höstmötet pratade Jonas Grund om ”Hur du bygger upp din trädgård”

Efter årsmötet pratade Carina Larsson, Ulriksdal i Kivik och hennes ”Passion för julrosor”

 

År 2008 på vårmötet pratade Sven Lindholm, på temat ”trädgård”.

Vårresa gick till trakten Varberg-Falkenberg detta år.

På höstmötet pratade Elise om ”Blomsterlökar” och visade bilder.

Vid årsmötet pratade Herman Krupke om pioner.

 

År 2009 Trädgårdsföreningens 70 års jubileum. Den 7 mars klockan 19.00 i

Folkets hus firades 70 års jubileum med mat och dryck. Gunnel Carlsson var gästtalare

och Teachers Blended för musikunderhållet. Föreningens historia lästes upp och alla

som lämnade blommor önskade lycka till med trädgårdsförening.

85 medlemmar var på jubileumsfesten   Medlems antal 800 hushål.

Föreningens vårresa åkte vi till Bohuslän och besökte plantskolor och privata trädgårdar.

Växtmarknad i Degerfors lördag den 30 maj. Samåkning till Leif Johansson i Finnerödja

och den 13 augusti samåkning till Rolands plantskola i Åtorp

Höstresa var en dags resa och vi besökte Margaretha och Leif Mobys trädgård i Flen.

Linuddeen plantskola i Nyköpning samt Klas Roos trädgård i Nyköping.

Höstmöte i Folkets hus och Föredragshållare Magnus Carlström.

Årsmöte den 7 november i Vallakyrkan.

 

År 2010 Vårmöte den 15 mars i Folkets hus. Michael Terler visade bilder och berättade sin

vackra trädgård i Smedjebacken.  Vårresa med AJ buss åkte vi till Dalarna den 12- 13 juni.

Vi besökte Gullan å Kurt Eldh trädgård i Krylbo och Gunnar Hennix även den i Krylbo.

Nästa dag besökte vi Michael å Elisabeth Terlers och Sven Gåsfors trådgårdar.

Beskärning av fruktträd till alla medlemmar som så önskar gör vi alla år.

Trädgårdsförening var medarrangör på tipspromenaden med Korpen. Växmarknad var den

29 maj.  Höstresa den 7 augusti. Vi besökte Olga Cederbergs trädgård Hogstad och växtmarknad i Linköping. Efter lunch besökte vi Angeta Lundkvist och Ulf Johansson.

Höstmöte var i Folkets hus den 13 september och föredragshållare var Conny Assarsson.

Årsmöte den 13 november i Vallakyrkan  och föredrag av  Margaretha Dahlin från Varnhem.

 

År 2011 Vårmöte den 5 mars  i Folkets hus och Jonny och Pia Karlsson kåserar samt visar

bilder på temat "Växter som vi haft". Trägårds resa till Älvsjö mässan den 27 mars.

Torförsäljning till medlemmar. Växtmarknad den 28 maj på torget.

Trädgårdskurs för egen vård i trädgården

Vårresa den 2- 3 juni och vi åkte med AJ buss till Västergötland och besökte Gunnar Kry

och Conny Assarssons trädgårdar. Nästa dag besök hos Annika Herdersson och  "Furets plantskola". 

Samåkning till Ulrikas trädgård i Bäckatorp och till Rolands Plantskola.

Höstmöte i Folkets hus den 10 september och föredragshållare  Rolf Wiking  från Pålsboda.

Årsmöte den 12 november i Tunet och föredragshållare var Karin Olsson från Skara.

 

År 2012 Vårmöte den 14 april i Tunet och då var Håkan Wallin trädgårdsmästare från

Lisberg och berättade om träd och buskar. Resa till Älvsjö mässan den 15 april.

Växtmarknad den 26 maj på torget. Vårresa åkte vi till Östergötland den 2- 3 juli.

Vi besökte Anita å Sune Pettersson i Motala, Linköpings plantskola, Kerstin å  Kjell

Gustavsson i Vadstena, samt Solveig å Lennart Karlsson. Vidare besök hos Nancy

 Svensson i Ödeshög. Höstmöte den 8 september. Föredrag av Håkan Stenström.

Höstresa den 11 augusti åkte vi till Eskilstuna. Vi besökte Gunilla å John Teckenberg,

Ingrid å Kjell Hoffrer och Håkan å Britta Stenström i Sköldinge.

Årsmöte den 10 november i Tunet. Föredragshållare var Ulrica Fritzon från Bäckatorp.

 

År 2013 Vårmöte den 16 mars. Gunborg Mattson, från Zetas finsmakarens trädgård

Sttockholm hade föredrag och berättade om "Blad och bladverk".

Resa till Nordiska Trädgårdar, Älvsjö.  Vårresa den 8- 9 juni till Småland. Två trädgårdar

i Värnamo, Bernt å Harriet Gustafsson och Gunnel Holmgren. Vi åkte vidare till Gemla

och där besökte Vi  Ingrid å Jaimes Pedrazas och Maries Plant å Svamps trädgårdar.

Växtmarknad var den 25 maj.  Samåkning var till Ulf Hallbergs trägård  i Örebro.

Höstresa den 11 augusti  till Värmland. Tre trädgårdar besöktes i Säffle.

 Bert Öbergh och Lars- Åke Olssons Skoogsträdgård. Izabella och Ingemar

Petterssons trädgård i Torserud. Sedan  Ann- Britt Höglunds Trädgård i Ulvsby.

Höstmöte  hade Vi besök av Ingela Jagne, hortonom. Hon bratade om en örtagård för

alla sinnen. Årsmöte den 9 november och  Marcko Åkesson från Lindesberg med föredrag.

Under senvintern 2013 påbörjade framtagningen  av Degerfors trädgårdsförenings

nya logga. Anledningen var att originalet till den gamla loggan inte längre fanns tillgängligt

och den inskannade filen hade en för låg upplösning för att vara användbar i större format.

Esko Töyrylä målade en ny logga som i mycket påminde om den gamla.

I mars 2013 kunde den nya loggan presenteras för styrelsen.

 

År 2014 Vårmöte den 15 mars. Per Bürger från  Växtgård i Köping och berättade

spännande växter. Lördagen den 22 mars var resa till Nordiska Trädgårdar i Älvsjö.

Förenings vårresa var  till Västergötland. 

Vi besökte Siv och Uno Gustavssons trädgård i Tråvad , Eva Böhlin - Anderssons  Alingsås. Senare  eftermiddag besöktes Håkan Sahl i Alingsås.

Andra dagen besökte vi Rångedala plantskola och Bengt och Ann- Maries trädgård i Mullsjö.

Sista besöket var Gunilla Johanssons trädgård i Hjo.

Föreningskvällar den 23 april Plantmarknaden Lindesberg, Svedrins i Rudskoga och

Bergslagscenter i Karlskoga.

Växtmarknad i Degerfors var den 24 maj.  Höst resa den 16 augusti åkte vi till Södermanland

och Besökte Bürgers växtgård i Köping. Eskilstuna besökte vi Christina Örn och Hugo Nömms

trädgård. Där efter Sulvei och Börje Sehlins trädgård. Efter lunch Eva Bratt och Sören
Gustavssons i Björnlunda. Höstmöte den 20 september och föredrag av Tord Näslund.

Årsmöte den 8 november och föredragshållare var Lena Liljestrand från Pionsällskapet.

Medlems antal 680 familjemedlemmar.

 

År 2015 började att medlemsblad kom ut slutet i januari. Vårmötet var i Tunet, Folkets hus.

Föredrags hållare  var Miriam Dovrén, Eriksbo Plantskola Köping och berättade om nya och gamla E-plants växter. Träd och buskar som är framtagna för svenskt klimat

Maj extra öppet föreningskvällar var i Brickegarden växter i Karlskoga och Gullspångs

Handelsträdgård. Trädgårds kurser med inriktning för egen vård i trädgården som har varit flera år med kursledaren Esko. I år är kurs även i Kristinehamn.

Medlemmar besökte Nordiska Trädgårdar i Älvsjö den 28 mars med Jacobssons Buss resa.

Förenings vårresa den 13- 14 juni var till Halland. Vi besökte 4 privata trädgårdar och en

plantskola. Resan var med en mindre buss med 16 resenärer. Besöks trädgårdar var

Curt å Birgit Eliasson i Veddinge, Einar å Birgitta Bengtsson och Leif Fryles i Varberg.

Träslövs trädgård AB  och Fam. Pohjantähti i Tvååker.

25 april och 7 maj var medlemsköp torv, torvblock och benmjöl.

Växtmarknad i Degerfors var den 23 maj.  Kurs med gjutning av fågelbad, kurs ledare Esko

Besök i Rolands Plantskola den 13 augusti.

Höstmöte den 12 September på Tunet Folkets Hus, Föredrag av Jonas Grund " Härlika arter

av buskar och träd"  Årsmöte i Tunet den 7 november Mötets ordförande var Elmer Borg.

Föredragshållare var Ludvig Johansson "Tema djungelträdgård." Medlems antal 647.

 

 

Ordförande

Satt under åren

G.A. Kronblad

1940-1942

David Hahne

1943-1944

David Lindström

1945

Carl Axel Johansson

1948-1950

Sixten Hulth

1951

Carl Axel Johansson

1952-1963

Helge Strid

1964-1972

Eskil Karlsson

1973-1983

Bengt Bergman

1984-1985

Christer Gustavsson

1986-1993

Joachim Brundin

1994-1997

Esko Töyrylä

1998-2017

Eva Blid Ekstrand 2017-

 

 

Hedersmedlemmar
Mats Johansson

Conny Hagström

Kaarina Töyrylä

 

 


© Degerfors Trädgårdsförening  |  k.toyryla@gmail.com  |  Webansvarig : Markus Töyrylä