Esko´s trädgårds tips

 

Egen vård i trädgården

 

Jag vill här med berätta lite om egenvård för fruktträd som man lätt kan göra själv.

Vid hård beskärning, med kapning av grövre grenar och att man sågar av kronan för att minska höjden,

blir det obalans mellan rot och krona när man inte kan klippa rötterna i motsvarande grad.

Följden blir då att nya skott växer när trädet söker ersätta sin volym på nytt.

Redan tidig vår börjar det växa fram nya skott på de ställen man har klippt av gamla grenar.

Om man sedan klipper av den nya skotten växer ändå ut nya. Två skott vid varje kapställe.

Gör så här i stället.

Dra skottet nedåt med ett litet ryck så att lite ved från stammen följer med,

Då följer de hormoner som påskyndar skottbildningen med.

Det är samma sätt som när man tar klacksticklingar.

Med en liten stege kommer ni åt även på grenarna högre upp.

Ni kan hålla på hela sommaren och dra oönskade skott och det är ingen fara för äldre äppelträd.

På de ställen där det finns plats kan man göra en ny gren av ett vattenskott.

När skottet har blivit 10- 15 cm långt eller har 4- 6 välutvecklade blad, vanligen under juli, knipsas toppen av.

Sedan kommer det nya skott från någon av de översta knopparna. Knipsa av igen efter 3- 4 knoppar, cirka juli- augusti.

Övriga skott kniper ni bort helt. Kolla vilket håll ni vill att grenen skall växa så klipper ni av efter en knopp som pekar åt de hållet.

Gör likadant följande somrar. När grenen har blivit för stor kan ni klippa av den på det stället ni började och börja om igen. 

På sommaren kallas detta för pincering och på vintern sporrbeskärning.

De här grenarna ger de bästa äpplena.

Borsta bort även mossan på stammen och grenar för att äppleträd älskar sol värme och torra stammar.

Använd skurborste.

 


 

Humlor föredrar de gamla blommorna

 

Vill vi njuta av humlesurr bör vi plantera gammaldags perenner som Riddarsporrar,

Stockrosor, Stormhattar, Solhatt mm,

uppmanar den Brittiska ideella organisationen Flora for Fauna.

Detta sedan studenter vid Cambridge University funnit att de moderna perenner växtförädlarna berikar

våra trädgårdar med ofta inte har tillräckligt med nektar för att föda humlorna.

Studenterna fann att humlorna föredrog de gamla blomsorterna framför de moderna.

Det visade sig att många s.k. biväxter fick mindre med nektar, eller i värsta fall ingen alls.

I några fall hade blomformen ändrats så att humlorna inte längre kom åt nektarn.

Plantera några av de gamla sorterna mellan alla nya färgglada.

 


 

Mossbekämpning

 

Järnsulfat har sedan länge sålts i trädgårdshandeln och hos Lantmännen.

En trädgårdsmästare med egen erfarenhet talade på 60 talet om för damen

som tänkte vattna ut järnsulfat över sin mossiga gräsmatta att det var mycket giftigt för hundar och katter.

De fick det i sig om de gick på gräsmattan.

Det skulle dessutom vara farligt för människor.

Den årliga publikationen Natur och Kultur/ LT:s förlag visar att den gamle trädgårdsmästaren hade rätt.

Där står att de mossmedel som säljs, tillhör faroklassen "Hälsoskadligt", "Irriterande",

 "Allergiframkallande", "Cancer- framkallande". Allt enligt kemikalieinspektionen.

                                                   

Miljövänlig åtgärd.

 

Kalkning av gräsmattan så att jorden får ett pH- värde omkring 7 är den första åtgärden.

Även när man har rätt pH-värde måste man underhållskalka

med cirka 20 kilo kalk per 100 kvm, vartannat år.

Är gräsmattan mycket mossig och jorden hård kan det vara en fördel

att både lägga på sand och toppdressa samt lufta med en maskin.

 

Sanden som skall användas skall vara rätt grov, 08 korn.

Den läggs i små högar på gräsmattan och sedan borstar man ut den

så att det blir ett 0,5-1 cm tjockt lager.

Detta kan göras när som helst och även upprepas några gånger,

till dess man ser att mossan försvinner och gräset börjar växa.

 

Gödsla med gräsmattegödsel.

Även torkad hönsgödsel när gräsmattan har fått tillräckligt med regn.   

 


 

Hur stoppar man rönnbärsmalen?

 

Olja mot rönnbärsmal.

Hittills har angrepp av rönnbärsmal och äppelvecklare ofta betytt total

katastrof för äppelodlare. Tack vare norsk forskning finns det nu en

egologisk räddningsplanka, åtminstone om odlingen i övrigt är väskött.

Det är forskning i Norge, som består i att spruta en emulsion av

vegetabilisk olja under tiden mellan äggläggning och kläckning.

Vid bra täckning kvävs äggen under oljeskiktet och kläcks därför

aldrig. Skadorna reducerades från 50 % i obehandlat till 10 % i

de behandlade leden. Att äggläggningsperioden kan bli utdragen

är det nödvändigt att spruta 2- 5 gånger per säsong.

Spruta på kvällen.

Koncentrationen av rapsolja eller solrosolja måste hållas under

4 % för att inte nyttodjuren skall skadas. 

Blanda 2- 3 % olja och 0,5 % såpa med vatten.

Recept: 1,5 dl rapsolja, 1,4 dl såpa till 5 l vatten.

Upprepa behandlingen 3 - 5 gånger 4 - 5 veckor efter blomningen.

Oljan har en utmärkt effekt mot rönnbärsmal  men  även spinnkvalster

och bladlöss. 

 

Marktäckning med fiberduk

Besprutning med allehanda medel hjälper inte altlid mot rönnbärsmalen.

Försök i stället med det här. Täck marken under hela träden med fiberduk

som förankras väl  t.ex. stenar. Lägg på duken senast precis före blomningen,

och låt den ligga på tills karten är minst valnötsstora.

Rönnbärsmalen övervintrar som puppa i jorden. Fiberduken hindrar malen

från att ta sig upp från marken, och på så sätt kan man bryta dess

fortplantingscykel. Hoppas att man då får lindrigare angrepp.

 


 

Sorkbekämpning

 

Två typer av sork finns, åkersork och vattensork.

Åkersork lever i högt gräs ovan mark och ringbarkar träd o buskar.

Vattensorkengör störst skada då det är den som gräver gångar och äter upp rotsystem på växter.

Båda sorterna gillar marktäckning (väv, plast, halm mm) då det ger skydd mot rovdjur.

För att bli av med sorkarna finns åtgärder som har testats med bra resultat.

Åkersorken gillar inte öppna ytor, så klipp allt långt gräs så försvinner möjligheten att bo där.

Vattensorken är renslig av sig och gillar inte kraftiga lukter.

Illaluktande saker med hygglig effekt är filmjölk, sur mjölk, urin, katt- o hundbajs, doftblock, fårull.

Effekten av dessa är dock kortvarig.

Det finns en produkt med citronellaolja i lecakorn som är mera långlivad.

Sork störs även av oväsen men kan vänja sig.

En annan strategi än att skrämma sorkarna genom att fånga eller avliva dem..

Det finns fällor (tillsyn varje dag), man kan fylla gångarna med avgaser,

karbidgas (vatten skrämmer iväg för stunden) och täppa igen utgångarna.

Katter är också bra som sorkbekämpare.

Om det finns rovfågel i närheten kan man sätta upp en rovfågelspinne på minst 3-4 meters höjd.

Vintertid skall man trampa till snön runt växter så att sorken inte kan gömma sig under den lösa snön.

Ett annat sätt som provats är att ha krossat snäck- eller musselskal runt

rötterna och för kalkkänsliga växter används stenkross med skarpa kanter.

 

Lycka till med sork kriget

 


© Degerfors Trädgårdsförening  |  Webansvarig : Markus Töyrylä